Hitta din närmaste verkstad

Villkor

1. INNEHÅLL

www.eurorepar.se innehåller information om K.W. Bruun Autoimport AB (KWBA) samt de produkter och tjänster KWBA marknadsför och säljer under varumärket EUROREPAR. De produkter och tjänster som beskrivs på denna webbplats gäller endast vid försäljning och utförande av återförsäljare och verkstäder i Sverige. Informationen på webbplatsen är gjord så komplett som möjligt, men KWBA förbehåller sig rätten att ändra version, utrustning, specifikationer och tillgänglighet av produkter när som helst och utan förvarning.

Det kan finnas bilder som innehåller  produkter och tjänster som inte är till salu hos svenska återförsäljare eller verkstäder. Förbehåll görs för tryckfel och prisförändringar.

 

2. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Utförlig information om KWBA personuppgiftsbehandling återfinns i vår personuppgiftspolicy.

 

ANVÄNDNING AV COOKIES
Vad är en cookie?
Cookies används av nästan alla webbplatser. I många fall kan cookies vara nödvändigt att tillhandahålla en tjänst på webbplatsen.
En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på användarens dator för att känna igen din dator. Cookies kan bland annat användas för att framställa statistik över användarnas användning av webbplatsen.

En cookie är en passiv fil och kan inte samla in information om användarens dator, sprida datavirus eller andra skadliga program. Två typer av cookies används på webbplatsen:

 

Hur tar jag bort cookies?
Du kan alltid ta bort cookies igen genom att rensa oönskade cookies i din webbläsares Internet-alternativ.
Cookies från tredje part
KWBA kan ibland låta annonsörer från tredje part sköta annonser och spåra vår marknadskommunikation. Annonsörer från tredje part använder cookies för att mäta annonsernas effektivitet och göra annonsinnehåll mer personligt. Information som kan samlas in av annonsörer från tredje part kan innefatta uppgifter som geografisk plats eller kontaktuppgifter som e-postadress.


Varför informerar vi om cookies?
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies. Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

 

IP-ADRESSER
För att kommunicera med andra datorer via Internet, måste din dator ha en IP-adress. Denna adress används för att identifiera datorn när den kommunicerar med andra datorer i nätverket. Då du besöker eurorepar.se kommer du att lämna din IP-adress. IP-adressen används för att visa rätt innehåll på webbplatsen för rätt mottagare.

KWBA registrerar din IP-adress när du använder våra webbplatser. KWBA kopplar inte denna information direkt eller indirekt till dig som användare. Den tid du spenderar på vår webbplats kommer att loggas, men du är anonym för oss. Vi använder också denna information för att hantera och underhålla vår hemsida. Detta gör det möjligt för oss att utveckla ännu bättre och mer användarvänlig information och erbjudanden.

 

WEBBSIGNALER OCH PIXELTAGGAR
Våra webbplatser och vår e-postkommunikation kan innehålla en elektronisk bild kallad en webb­signal eller pixeltagg. Webbsignaler och pixeltaggar används främst av teknik från tredje part, som Google Analytics, för övervakning av besökarnas aktivitet på vår webbplats.

 

3. PRISER

Priserna som visas på eurorepar.se är rekommenderade cirkapriser. Priserna på eurorepar.se är inte bindande och villkoren för köp och försäljning hanteras i det enskilda köpeavtalet.

 

4. COPYRIGHT, UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN & LOGOTYPER

Alla rättigheter till material som används på eurorepar.se är KWBA eller dess licensgivares egendom eller den part som rättigheterna har överlåtits till. För användning av material från eurorepar.se måste det finnas ett skriftligt medgivande från KWBA. Användning av material utan tillstånd är inte tillåtet. Du får endast använda den information, text, bilder och grafik från webbplatsen för privat, icke-kommersiella ändamål.

 

5. HYPERTEXTLÄNKAR

Om du vill lägga in en hypertextlänk till webbplatsen krävs ett skriftligt medgivande från KWBA.

KWBA kan under inga omständigheter hållas ansvariga för innehållet, produkterna eller tjänsterna som erbjuds på de webbplatser som webbplatsen har länkats till genom hypertextlänkar eller andra typer av länkar.

 

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

Användningen av webbplatsen sker helt på användarens eget ansvar. KWBA kan inte hållas ansvariga för direkta eller indirekta skador, till exempel materiell skada, förlust av data eller program eller ekonomisk skada som uppstår vid användning av webbplatsen eller de webbplatser som är länkade till den.

 

KWBA erbjuder möjlighet att från webbplatsen skicka personliga meddelanden via sina servrar, så att användarna kan informera andra om vissa artiklar eller dokument som finns på webbplatsen. KWBA tar inte något ansvar för meddelanden som skrivs av en användare till någon annan person via webbplatsen. KWBA kan inte hållas ansvarig för meddelanden som företaget inte har skrivit och som det inte har någon kontroll över.

 

KWBA vill påpeka att vissa av de produkter eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan omfattas av särskilda regler, däribland restriktioner och/eller förbud, i vissa länder.

 

Webbplatsen är tillgänglig via internet.

Vi vill påminna om att internet är ett öppet och informellt nätverk bestående av datanätverk som kopplats samman på internationell nivå. Administrationen av internet sköts inte av något centralt organ och varje del av detta nätverk tillhör en oberoende offentlig eller privat organisation. Driften av nätet bygger på samarbete mellan operatörer av olika nätverk, och mellan operatörerna finns inte någon skyldighet att leverera eller att leverera med viss kvalitet. Nätverken kan ha olika förmedlings­kapacitet och sin egen policy för användning. Ingen kan garantera att internet som helhet fungerar väl. Följaktligen påtar sig KWBA inte något som helst ansvar för den händelse att internet skulle fungera dåligt (försenad överföring eller annat fel).

 

7. TÄVLINGAR

Deltagande i tävlingar på eurorepar.se  förpliktigar inte till köp. Priserna kan inte lösas in mot kontanter. Anställda och deras familjer och anställda hos leverantörer och deras familjer får inte delta i tävlingarna.

icon-gear